Testovacia metóda
Topics
switcher
Testovacia metóda

Počas skúšaní bolo potvrdené, že nová, zjednodušená metóda na analýzu profilu mastných kyselín v krvi (ale bez extrakcie tuku) je rovnako presná ako tradičná metóda za použitia vzoriek krvi zo žily. Pri tejto novej metóde sa odoberajú kvapky krvi len z končekov prstov, pozri obrázok nižšie, ktoré sa nechajú zaschnúť a následne sa analyzujú.

Kompletná lineárnosť v odpovedi počas tekutej chromatografie 11 mastných kyselín je zachovaná pri najvyšších hodnotách od C14 do C24 so zvyšujúcou sa veľkosťou vzorky v rozpätí 15 – 75 mcg. Táto nová metóda analyzovania profilu mastných kyselín v krvi je schválená na účely nutričných štúdií.

Profil mastných kyselín lipidov v krvi odzrkadľuje príjem tuku zo stravy a štúdie preukázali, že tento profil úzko súvisí so zdravotným stavom. Dôvodom je fakt, že profil lipidov v krvi obsahuje typy tukov, ktoré si váš organizmus zabudoval do buniek a tkanív vrátane bunkových membrán.

 

Táto nová metóda analyzovania profilu mastných kyselín v krvi sa teda vzťahuje na nutričné štúdie. Medzi spomínaných 11 mastných kyselín patria: kyselina palmitová (PA), kyselina stearová (SA), kyselina olejová (OA), kyselina linolová (LA), kyselina alfa-linolénová (ALA), kyselina gama-linolénová (GLA), kyselina dihomo-gama linolénová (DHGLA), kyselina arachidonová (AA), kyselina eikozapentaénová (EPA), kyselina dokozapentaénová (DPA), kyselina dokozahexaénová (DHA).