Metoda testu
Topics
switcher
Metoda testu

Odkryto nową, uproszczoną metodę analizy profilu kwasów tłuszczowych we krwi pełnej, bez konieczności ekstrakcji lipidów. Tę nową metodę, wykorzystującą krople krwi pobrane z opuszki palca (patrz rysunek poniżej), porównano do konwencjonalnej metody polegającej na analizie lipidów we krwi pobranej z żyły.

Odpowiedź w analizie metodą chromatografii gazowej dla 11 poszczególnych kwasów tłuszczowych charakteryzowała się zachowaniem liniowości w zakresie pików od C14 do C24, przy zwiększaniu rozmiaru próbki w zakresie 15–75 mcg. Ta nowa metoda analizy profilu kwasów tłuszczowych we krwi została zatwierdzona na potrzeby badań składników odżywczych.

Profil kwasów tłuszczowych lipidów krwi odzwierciedla spożycie tłuszczów, a badania wykazały, że profil ten jest silnie związany ze stanem zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ profil lipidów krwi odzwierciedla rodzaje tłuszczów, którymi organizm dysponuje na potrzeby budowy komórek i tkanek, w tym błon komórkowych.

W związku z tym nowa metoda analizy profilu kwasów tłuszczowych we krwi ma zastosowanie w badaniach składników odżywczych. Oznaczanych jest 11 następujących kwasów tłuszczowych: kwas palmitynowy (PA), kwas stearynowy (SA), kwas oleinowy (OA), kwas linolowy (LA), kwas alfa-linolenowy (ALA), kwas gamma-linolenowy (GLA), kwas dihomo-gamma-linolenowy (DHGLA), kwas arachidonowy (AA), kwas eikozapentaenowy (EPA), kwas dokozapentaenowy (DPA), kwas dokozaheksaenowy (DHA).