Testovacia metóda
Topics
switcher
Testovací metoda

Byla vyvinuta nová, jednodušší metoda vyšetření profilu mastných kyselin v krvi bez nutnosti extrakce lipidů. Tato nová metoda byla podrobena srovnávací analýze, při níž se porovnávaly výsledky odběru krve ze špičky prstu (viz obrázek dole) s klasickým způsobem vyšetření krevního obrazu z krve ze žíly. Tato nová metoda je geniálně jednoduchá: krev se odebírá pouze z prstu (viz Obrázek níže), nechá se zaschnout a poté je vzorek podroben analýze.
 

Oblast linearity je vymezena intervalem plynové chromatografické odezvy 11 mastných kyselin a udržuje se mezi hodnotami C14 až C24, přičemž velikost vzorku se nachází v rozmezí 1575 mcg.
Tato nová metoda vyšetření profilu mastných kyselin v krvi byla schválena i pro dietologický výzkum.

Profil mastných kyselin v krevních lipidech přesně odráží množství konzumovaných tuků v potravě. Výzkum prokázal, že tento profil přímo souvisí se zdravotním stavem jednotlivce.
Je to z toho důvodu, že profil krevních lipidů ukazuje typy tuků, které vaše tělo musí dostat do všech buněk a tkání, a to včetně buněčných membrán.

 

A právě proto je tato nová metoda vyšetření profilu mastných kyselin v krvi může být aplikována v dietologickém výzkumu.
Níže je vyjmenováno 11 mastných kyselin:
Kyselina palmitová (PA), kyselina stearová (SA), kyselina olejová (OA), kyselina linolová (LA), kyselina alfa-linolenová (ALA), kyselina gama-linolenová (DHGLA), kyselina arachidonová (AA), kyselina eikosapentaenová (EPA), kyselina docosapentaenová (DPA), kyselina dokosahexaenová (DHA).